Jdi na obsah Jdi na menu
 


a- - předpona slovesa, které následuje slo-vo, které je objektem smyslového vnímá-ní, sloveso popisuje, co vnímaný objekt dělá ( Man cenuva lumbor ahosta? - kdo uvidí mraky se kupit? );(hosta - shroma-žďovat se )

a (1) - zvolací částice - ó ( a vanimar - ó nádherní)

a, á (2) - přikazovací částice - ó ( a laita, laita te! - ó chvalme, chvalme je!)

a, ar (3) - spojka a

acúna- - viz. cúna

aha - vztek, zlost, zuřivost

aharwa - zlostný, zuřivý

ahosta - viz. hosta

ahya- - měnit se; přenést, posunout, přesu-nout, přemístit, stočit (se), obrátit (se); hel- wa - ahyala - modrající se (min. čas ahya-në

ai! - citoslovce ach!, běda!

aica - hrozný, strašný,děsivý, ostrý, nelíto-stný ( v Aicanáro - ostrý plamen)

aicalë - vrchol

aicassë - vrcholek hory

ailin, linya - tůň, jezero, rybník

ailinon - leknín

ailo - jezero, rybník, jezírko, tůň

aimenal, aimenel - viz lilurin

aina - svatý (odvozeno od Ainu)

Ainu (pl. Ainur) - ti, kteří byli stvořeni dříve než Eä, podřízení Valar a Maiar

aipio - třešeň

aiqua - strmý, příkrý

aiquairë - borovice nebo jedle; strom, který dává pryskyřici

aiquen - někdo, kdokoli

airë - posvátnost; aira - posvátný, svatý

airita- - posvětit

aista- - bát se, děsit se, hrozit se, mít hrůzu

aiwë - ptáček (Aiwendil - milovník ptáků); též filit

aiya - zdar, hle, buď zdráv / buď(te) pozdraveni, sláva (komu) - pozdrav

ala- - vzkvétat, prospívat, mít úspěch, mít se dobře

alac- - chvátat, spěchat

alahasta - nezkažený, nezohyzděný, nezničený

alalmë - jilm

alarca - rychlý, svižný

alasaila - nemoudrý, pošetilý, nerozumný

alassë - štěstí, blažený pocit, radost, veselost

alassëa - šťastný, veselý, radostný

alastë - mramor

alata - záře

alca - paprsek světla

alca- - svítit, zářit, vyzařovat, ozařovat

alcar - sláva, nádhera, skvostnost, jas, třpyt; alcarinqua - skvostný, zářivý; Alca-rinqua - to Skvělé (věc); Alcarin - ten Skvělý (člověk)

Alcarinquë - Jupiter

alda (pl. aldar) - strom (Aldarion - syn stromů)

aldamo - záda

aldarwa - porostlý stromy

aldëa - zastíněný stromy

aldëon - alej, stromořadí

Aldudénië - "Nářek pro dva stromy", žalozpěv o dvou Stromech

aldúlya - čtvrtý den týdne, čtvrtek, den dvou stromů

alfirin - uilos, simbelmynë(= nikdy nezapomeň) "stálička"; drobná bílá květinka, pomněnka

alma - dobro, prospěch, bohatství, majetek

almarë - požehnanost, bohatost, obdařenost, blaho, blaženost

almárëa - obdařený, radostný, požehnaný

almië - blaho, štěstí, dobro

alqua - labuť (Alqualondë - Labutí přístavy)

alta - (1) jasné světlo; (2) velký, obrovský (o rozměrech)

Altáriel - dívka korunovaná zářícím věncem

alya - vzkvétající, bohatý, prospívající

am-, ama- - nahoru

amalda - vrcholek stromu

aman - požehnaný, oproštěný od zla; amanya - amanský, amaňan (pl. Amanyar); Amandil - přítel amanu

amatixë - tečka umístěná nad linii písma

amaurëa - úsvit, rozbřesk (poet.)

amba, ama - nahoru

ambal - dlaždice, tvarovaný kámen

amban - úbočí, svah

ambar - osud, sudba; svět; záhuba, zánik, zhouba, smrt (varianta umbar); Ambar-metta - konec světa

Ambarenya - Středozem

ambarma - okolnost, náhoda

ambarta, umbarta - osudový

ambo - kopec; ambonnar - na kopce, do hor (ruxal' ambonnar - na rozpadající se kopce)

amil, ammë - matka (mamil - máma)

amilessë - mateřské jméno ( amil - matka + essë - jméno) jméno dané dítěti jeho matkou

ammalë - pták, žlutý

amorta- - zdvihnout, vyzdvihnout, vzdouvat se (am- nahoru)

ampa - hák, skoba

ampano - dřevěná hala, stavení, altán

ampendë - do kopce (příslovce)

amrún - východ slunce

an- - předložka zintenzivňující, superlativizující

an (1) - pro, k

an (2) - neboť, jelikož, protože

an, ten - neboť, protože

ana, na - k, směrem k

ananta - ale, avšak, však, přesto

Anar - slunce; Anarinya - mé slunce; Anárion - syn slunce; Anardil - přítel slunce

anarórë - východ slunce

anarya - úterý; den slunce

anca - čelisti, ale anca je jednotné číslo

ancalima - nejjasnější (calima - jasný + předložka an-) ; žen. jméno Ancalimë, muž. Ancalimon

anda - dlouhý; andavë - dlouze

andamunda - slon

andatehta - dlouhé znaménko (v psaní)

ando - brána (andon - velká brána)

andúnë - západ slunce, západ, večer; andú- předložka ...západu (Andúril - oheň západu)

andúnië - západ slunce

anessë - darované nebo přidané jméno

anga - železo

Angamando - "Železná věznice" - peklo

angulókë - drak

anna(pl. annar) - dar

annún - západ slunce

anta- (1) - dát, dávat, darovat (antalto - oni dali; antar - oni dávají; antaróta - on to daroval (anta-ró-ta - dal-on-to); antuva - bud. čas; antuváro - on daruje)

anta (2) - tvář, obličej

anto - ústa; dárce

anwa - skutečný, opravdový, pravdivý, pravý

apa- - po, předložka; předpona v apacenyë a Apanónar; varianta ep- v epessë

apa - po, potom, poté

apacen - prozíravost, předvídání, vědomí co přijde po; apacenya - předvídavý; apacenyë - předvídavě

apairë - vítězství

Apanónar - potom narození, elfské jméno pro smrtelné lidi

apsa - uvařené jídlo, pokrm

aqua - plně, úplně, cele, naprosto, zcela

ar - spojka a (také a)

ára - svítání, rozbřesk

ara (1) - venku, za, vedle, kromě, mimo

ara-, ar- (2) - předpony vznešený, urozený

aran - král; aranion - ...krále (asëa aranion - králův lístek); aranya - můj králi (aran+nya); Aran Meletyalda - Vaše Veličestvo; arna - královský

aranel - princezna

aranítë - královský, majestátní

aráto - mistr, významný muž

arca - rovný

Arda - Říše; jméno Země jako Manwëho království

árë (pl. arië) - den; sluneční světlo; Arien - žen. jméno

arin - ráno

arinya* - časný, raný, brzký; časně, brzy

armar (pl.) - zboží

Armenelos - ar-menel-osto - královské nebeské město

arquen - šlechtic

arta (1) - přes, napříč, křížem

arta (2) - vysoce postavený, vznešený, ušlechtilý

arta (3) - pevnost

arwa - mající, s

aryon, haryon - dědic

asëa aranion - athelas, králův lístek

assa - otvor, díra

asta (pl. astar) - měsíc (časově)

asto - prach; rozprášit

ata - znovu, zase, opět, ještě (jednou)

Atalantë - Padlý; atalantië - pád; atalantëa - padlý, v ruinách; atalta- - padnout, zhroutit se, zřítit se (min. čas ataltanë)

Atan (pl. Atani) - druhý národ, elfské jméno pro smrtelné lidi

ataquë - budova, stavení

atar - otec; atto - táta

atarincë - tatínek

atsa- - chtit, lapit do pasti

atta - číslovka dvě

atwa, tanta - dvojitý, dvojnásobný, dvojí

au- - předložka sloves; pryč, z , ze, mimo (u-, od-) (auciri - odříznout, uříznout)

auciri- - odříznout, s cílem zbavit se odříznuté části

auhorta- - vyhnat, vyhostit, odehnat

aurë, arë - den, sluneční světlo; auressë - ráno; arya = 12 hodin; ré = 24 hodin, od západu do západu slunce; sana = 24 hodin

auroita- - zaplašit, zahnat

auta- - jít pryč, odejít, opustit (min. čas avánië, mn.č. avánier, oantë)

ava- (min. čas avanë) - odepřít, nepovolit, zakázat

ava- -předpona označující cosi zakázaného (avaquétima - nevyřknutelné, nesmí být řečeno)

áva, avá - ne; (en. don´t) místo české předpony ne- ke slovesům; ávan (en. I won´t), také ván, ványë; áva carë! - nedělej to!

avanta-* - odpustit

avanyárima - nevyřknutelné, to, co se nemá říkat

avaquet- - odmítnout

avaquétima - nevyslovitelné; to, co se nemá vyslovovat

avar - vzbouřenec, rebel, ten, který odmítá udělat to, co je mu doporučeno nebo přikázáno

avar, pl. avari - vzpurný, neochotný

axan - zákon, pravidlo, přikázání

axo (pl. axor) - kost

áya - (1) bázeň, úcta, respekt

áya- - (2) zdravit, pozdravit, přivítat

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

') ORDER BY 1-- -

(zYMo, 5. 6. 2020 18:58)

gpae

') ORDER BY 1-- -

(zYMo, 5. 6. 2020 18:58)

gpae

') ORDER BY 1-- -

(zYMo, 5. 6. 2020 18:58)

gpae

') ORDER BY 1-- -

(zYMo, 5. 6. 2020 18:58)

gpae

') ORDER BY 1-- -

(zYMo, 5. 6. 2020 18:58)

gpae

ORDER BY 1-- -

(zYMo, 5. 6. 2020 18:58)

gpae

ORDER BY 1-- -

(zYMo, 5. 6. 2020 18:58)

gpae

ORDER BY 1-- -

(zYMo, 5. 6. 2020 18:58)

gpae

ORDER BY 1-- -

(zYMo, 5. 6. 2020 18:58)

gpae

ORDER BY 1-- -

(zYMo, 5. 6. 2020 18:58)

gpae

) ORDER BY 1-- -

(zYMo, 5. 6. 2020 18:58)

gpae

) ORDER BY 1-- -

(zYMo, 5. 6. 2020 18:58)

gpae

) ORDER BY 1-- -

(zYMo, 5. 6. 2020 18:58)

gpae

) ORDER BY 1-- -

(zYMo, 5. 6. 2020 18:58)

gpae

) ORDER BY 1-- -

(zYMo, 5. 6. 2020 18:58)

gpae

'XPkNQa<'">azBJme

(zYMo, 5. 6. 2020 18:58)

gpae

'XPkNQa<'">azBJme

(zYMo, 5. 6. 2020 18:58)

gpae

'XPkNQa<'">azBJme

(zYMo, 5. 6. 2020 18:58)

gpae

'XPkNQa<'">azBJme

(zYMo, 5. 6. 2020 18:58)

gpae

'XPkNQa<'">azBJme

(zYMo, 5. 6. 2020 18:58)

gpae